ván ép

Tôi cần bao nhiêu tấm ván ép cho sàn 12 × 12

Đối với sàn 12×12 hoặc 144 foot vuông, bạn sẽ cần ít nhất 5 tấm 4×8 hoặc 144 foot vuông ván ép. Lượng ván ép này sẽ đủ để bao phủ diện tích sàn 144 feet vuông cho sàn 12×12.

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu tấm ván ép cho sàn 10 × 12

Đối với sàn 10×12 hoặc 120 foot vuông, bạn sẽ cần ít nhất 4 tấm 4×8 hoặc 120 foot vuông ván ép. Lượng ván ép này sẽ đủ để bao phủ diện tích sàn 120 feet vuông cho sàn 10 × 12.

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu tấm ván ép cho sàn 10 × 10

Đối với sàn 10×10 hoặc 100 foot vuông, bạn sẽ cần ít nhất 4 tấm 4×8 hoặc 100 foot vuông ván ép. Lượng ván ép này sẽ đủ để bao phủ diện tích sàn 100 feet vuông cho sàn 10 × 10.ĐọC Thêm