vách thạch cao

Làm thế nào để bạn tính toán diện tích vách thạch cao

Để tính diện tích vách thạch cao, hãy nhân chiều rộng và chiều cao của từng diện tích tường và trần, sau đó cộng lại với nhau để có tổng diện tích vách thạch cao.

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho ngôi nhà 1400 feet vuông

Bạn sẽ cần 170 miếng 4×8, hoặc 114 miếng 4×12, hoặc 136 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao cho ngôi nhà rộng 1400 bộ vuông để xây toàn bộ tường và trần.

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho ngôi nhà 2000 feet vuông

Bạn sẽ cần 241 miếng 4×8, hoặc 161 miếng 4×12, hoặc 193 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao cho ngôi nhà rộng 2000 feet vuông để xây toàn bộ tường và trần.ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho ngôi nhà 1200 feet vuông

Bạn sẽ cần 145 miếng 4×8, hoặc 97 miếng 4×12, hoặc 116 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao cho ngôi nhà rộng 1200 bộ vuông để xây toàn bộ tường và trần.ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho ngôi nhà 1500 feet vuông

Bạn sẽ cần 182 miếng 4×8, hoặc 121 miếng 4×12, hoặc 146 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao cho ngôi nhà rộng 1500 bộ vuông để xây toàn bộ tường và trần.

ĐọC ThêmTôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho ngôi nhà 1600 feet vuông

Bạn sẽ cần 193 miếng 4×8, hoặc 129 miếng 4×12, hoặc 154 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao cho ngôi nhà rộng 1600 bộ vuông để xây toàn bộ tường và trần.

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho phòng 10 × 10

Bạn sẽ cần 15 miếng 4×8, hoặc 10 miếng 4×12, hoặc 11 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao cho phòng 10×10 để thi công tường và khu vực trần.ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho phòng 20 × 20

Bạn sẽ cần 36 miếng 4×8, hoặc 28 miếng 4×12, hoặc 24 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao cho phòng 20×20 để thi công tường và khu vực trần.ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho ngôi nhà 1000 feet vuông

Bạn sẽ cần 121 miếng 4×8, hoặc 80 miếng 4×12, hoặc 97 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao cho ngôi nhà rộng 1000 bộ vuông để xây toàn bộ tường và trần.ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho ngôi nhà 1800 feet vuông

Bạn sẽ cần 217 miếng 4×8, hoặc 146 miếng 4×12, hoặc 174 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao cho ngôi nhà rộng 1800 bộ vuông để xây toàn bộ tường và trần.

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho phòng 10 × 12

Bạn sẽ cần 16 miếng 4×8, hoặc 11 miếng 4×12, hoặc 13 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao cho phòng 10×12 để thi công tường và khu vực trần.

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho 600 feet vuông

Bạn sẽ cần 21 miếng 4×8, hoặc 15 miếng 4×12, hoặc 17 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao để thi công 600 bộ vuông diện tích tường và trần.

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho 500 feet vuông

Bạn sẽ cần 18 miếng 4×8, hoặc 13 miếng 4×12, hoặc 15 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao để thi công 500 bộ vuông diện tích tường và trần.

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho 400 feet vuông

Bạn sẽ cần 15 miếng 4×8, hoặc 10 miếng 4×12, hoặc 11 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao để thi công 400 bộ vuông diện tích tường và trần.

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho 700 feet vuông

Bạn sẽ cần 25 miếng 4×8, hoặc 17 miếng 4×12, hoặc 20 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao để thi công 700 bộ vuông diện tích tường và trần.

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho 1200 feet vuông

Bạn sẽ cần 42 miếng 4×8, hoặc 28 miếng 4×12, hoặc 33 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao để thi công 1200 bộ vuông diện tích tường và trần.

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho 800 feet vuông

Bạn sẽ cần 28 miếng 4×8, hoặc 19 miếng 4×12, hoặc 22 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao để thi công 800 bộ vuông diện tích tường và trần.

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho 1000 feet vuông

Bạn sẽ cần 36 miếng 4×8, hoặc 24 miếng 4×12, hoặc 28 miếng 4×10 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao để thi công 1000 bộ vuông diện tích tường và trần.

ĐọC Thêm

Máy tính vách thạch cao | tôi cần bao nhiêu vách thạch cao

Để tính toán bạn cần bao nhiêu tấm hoặc tấm vách thạch cao, bạn chỉ cần chia tổng số thước vuông của dự án cho 32 (nếu bạn đang sử dụng tấm 4×8) hoặc cho 40 (nếu bạn đang sử dụng tấm 4×10), hoặc bằng 48 (nếu bạn đang sử dụng tờ 4×12).

ĐọC Thêm

Tôi cần bao nhiêu vách thạch cao cho nhà để xe 24 × 24

Bạn sẽ cần 42 miếng 4×8, hoặc 34 miếng 4×10, hoặc 28 miếng 4×12 tấm/ tấm/ tấm vách thạch cao cho nhà để xe 24×24 để thi công tường và khu vực trần.

ĐọC Thêm