gạch

Làm cách nào để tính toán số lượng gạch và xi măng cần thiết cho một căn phòng?

Làm cách nào để tính toán số lượng gạch và xi măng cần thiết cho một căn phòng? Kích thước gạch tiêu chuẩn ở Ấn Độ là 190mm × 90 mm × 90mm

ĐọC Thêm

Tính toán số lượng gạch cho 1m3 tường gạch

Tính số lượng gạch cho 1m3 tường gạch và cũng biết về kích thước gạch tiêu chuẩn của Ấn Độ là 230 × 115 × 75mm và tính phanh cho 1m3 tường gạch

ĐọC Thêm

tính toán gạch cho bức tường 9 'và 4' trên mỗi sqft

Tính toán gạch cho tường gạch 9 'và 4' trên mỗi mét vuông, gạch 9 không và 4 không có mặt trong tường gạch 9 inch và 4 inch tương ứng trên mỗi foot vuôngĐọC Thêm

Các thành phần có hại trong gạch và ảnh hưởng của chúng

Các thành phần có hại trong gạch và tác dụng của chúng, đồng thời cũng biết về tác dụng của vôi sắt nung chảy lưu huỳnh và magie đối với kích thước hình dạng và màu sắc của gạchĐọC Thêm

Gạch là gì và thành phần và tính chất của chúng

Gạch là gì và thành phần và tính chất của chúng và cũng biết về gạch chất lượng tốt và đặc tính của nó và thành phần chính của gạch

ĐọC ThêmGạch, loại gạch và đặc tính của gạch loại 1 là gì

Gạch là gì, các loại gạch và phân loại và tính chất của nó và kích thước tiêu chuẩn của chúng ở Ấn Độ và gạch hạng nhất và gạch hạng hai là gì

ĐọC Thêm

Cách tính toán khối lượng bê tông và vữa xây tường

Cách tính khối lượng vữa bê tông cho tường và cũng như tính lượng xi măng cát cần cho tường và bê tông khối bê tôngĐọC Thêm

Cách tính số gạch trong bức tường 4 inch trên mỗi sq.ft

Cách tính gạch cho tường 4 inch trên foot vuông và biết về cách tính gạch cho tường 4 inch trên m2 độ dày và khối lượng vữa xi măngĐọC Thêm

Cách tính toán các viên gạch mô-đun trong bức tường 4 inch trên mỗi sq.ft

Cách tính toán gạch mô-đun trong tường 4 inch trên mỗi foot vuông và độ dày của vữa xi măng được sử dụng trong sản xuất gạch và gạch mô-đun là gì và kích thước của chúngĐọC Thêm

Cách tính toán các viên gạch mô-đun trong bức tường 9 inch trên mỗi sq.ft

Cách tính toán gạch mô-đun trong bức tường 9 inch trên mỗi foot vuông và cũng biết về độ dày vữa xi măng được sử dụng cho gạch và gạch mô-đun là gì

ĐọC Thêm

Tính toán số lượng gạch - cách tính số lượng gạch trong một bức tường

Cách tính số viên gạch - cách tính số viên gạch trong tường, cách tính số viên gạch trong tường và số lượng viên gạch

ĐọC Thêm

Bao nhiêu bao xi măng cho 1000 viên gạch

Cần bao nhiêu bao xi măng cho 1000 viên gạch và cũng tính lượng cát nên cần khoảng 3,5 bao xi măng và 21 cft cát cho 1000 viên gạch

ĐọC Thêm

Làm thế nào để bạn tính toán các viên gạch trên mỗi foot vuông

Làm thế nào để bạn tính toán số lượng gạch trên mỗi foot vuông, chúng tôi cần 4,5 số viên gạch trong 1 foot vuông của dự án cho gạch mô-đun có kích thước 8 '× 4' × 4 '

ĐọC Thêm

Gạch, kích thước gạch, loại gạch và tính toán khối xây gạch

Gạch, kích thước gạch, loại gạch và tính toán khối xây gạch Có các loại gạch khác nhau hiện có ở Ấn Độ và có nhiều kích thước hình dạng

ĐọC Thêm

Tính toán tường gạch 10 inch và ước tính của chúng

Tính toán tường gạch 10 inch và ước tính của họ, bạn cần khoảng 833 viên gạch nos, 3,33 bao xi măng 50kg và 24,5 cu ft cát. Cả ba vật liệu này gần như có giá khoảng 8975 Rs, cùng với chi phí nhân công và lợi nhuận của nhà thầu, nó sẽ có giá khoảng 14465 Rs.

ĐọC Thêm

Tính toán tường gạch 4,5 inch | gạch và máy tính gạch

Tính toán tường gạch 4,5 inch | gạch và máy tính gạch, tính toán gạch trên sq ft, Cuft, 100 sqft, sqm, 100 sqm & Cum của tường gạch 4,5 inch

ĐọC Thêm

Tính toán tường gạch 4 inch và ước tính của chúng

Tính toán tường gạch 4 inch và ước tính của họ, bạn cần khoảng 450 viên gạch nos, 1,34 bao xi măng 50kg và 9,86 cu ft cát. Cả ba vật liệu này gần như có giá khoảng 4531 Rs, cùng với chi phí nhân công và lợi nhuận của nhà thầu, nó sẽ có giá khoảng 7931 Rs.

ĐọC Thêm

Tính toán bức tường gạch 6 inch và ước tính của chúng

Có một cách đơn giản để tính số viên gạch cho bức tường 6 'là chia diện tích bề mặt của bức tường gạch cho diện tích bề mặt (mặt đứng) của một viên gạch đơn lẻ, chẳng hạn như công thức tính số gạch cần thiết = diện tích bức tường ÷ diện tích gạch

ĐọC Thêm

Công thức tính gạch | làm thế nào để tính toán Brick trong một bức tường

Công thức tính gạch | cách tính Gạch trong tường- 4,5 không gạch trên sq ft, 50 không gạch trên mét vuông, 13,5 không gạch trên mỗi cft & 500 không gạch trên m3 là công thức tính gạch

ĐọC Thêm

Tính toán gạch | Tính toán gạch cho tường và công thức của nó

Tính toán gạch | Cách tính gạch cho bức tường và công thức của nó, bạn sẽ cần nhân với 55 diện tích bức tường để có số viên gạch tính theo m2

ĐọC Thêm