đường cao tốc

Chiều rộng đường 3 làn xe ở Ấn Độ theo IRC

Ở Ấn Độ, theo các quy tắc và hướng dẫn của IRC, chiều rộng của Đường 3 hoặc 3 hoặc 3 làn dành cho đường dành cho xe chạy được giữ rộng khoảng 11 mét mà không có lề đường và nếu có lề đường, chiều rộng sẽ là 11,5 mét

ĐọC Thêm

Sự khác biệt giữa độ cao và độ cao trên đường

Sự khác biệt chính giữa độ cao và độ cao trên đường là độ dốc của đường trong đó tâm đường được nâng lên và mép ngoài được giữ mỏng trong khi siêu cao là bờ của đường trong đó mép ngoài của đường hoặc mặt đường được nâng lên so với mép trong

ĐọC Thêm

Siêu cao tối đa và tối thiểu trên đường theo IRC

ở Ấn Độ, theo các quy tắc và hướng dẫn của Đại hội Đường Ấn Độ (IRC), nói chung độ siêu cao tối đa trên đường là 1 trong 15 đến 1 trong 10 (7% đến 10%) và tối thiểu là khoảng 1 trong 50 đến 1 trong 25 (2 % đến 4%) được cung cấp ở bề mặt cong của Đường hoặc vỉa hèĐọC Thêm

Chiều rộng lòng đường ở Ấn Độ theo IRC

Tại Ấn Độ, theo các quy tắc và hướng dẫn của Đại hội Đường bộ Ấn Độ (IRC), chiều rộng lý tưởng và tiêu chuẩn của đường dành cho đường bộ hoặc đường cao tốc dành cho lưu thông trên một làn đường phải rộng 3,75mĐọC Thêm

Giá trị độ dài đường ở Ấn Độ theo IRC

Ở Ấn Độ, theo các quy tắc và hướng dẫn của Đại hội Đường Ấn Độ (IRC), các giá trị lý tưởng và tiêu chuẩn của độ dốc hoặc độ dốc của đường đối với đường quốc lộ và đường quốc lộ Bê tông bitum / xi măng Đường hoặc mặt đường dao động trong khoảng 1,7% đến 2% (1 trong 60 đến 1 trong 50) theo các khu vực mưa lớn và nhẹ

ĐọC ThêmChiều rộng trung bình của đường ở Ấn Độ theo IRC

Tại Ấn Độ, theo các quy tắc và hướng dẫn của Đại hội Đường Ấn Độ (IRC) đối với đường quốc lộ và đường quốc lộ, chiều rộng mong muốn tối thiểu của dải phân cách giữa đường trong đường cao tốc nông thôn phải rộng 5m

ĐọC Thêm

Chiều rộng đường ở Ấn Độ theo IRC

Chiều rộng lòng đường ở Ấn Độ tính theo IRC: - ở Ấn Độ, theo quy tắc và hướng dẫn của Đại hội Đường bộ Ấn Độ (IRC), chiều rộng lý tưởng và tiêu chuẩn của lòng đường dành cho đường cao tốc Quốc gia và tiểu bang phải rộng 12 métĐọC Thêm

Chiều rộng vai của đường ở Ấn Độ theo IRC

Chiều rộng vai của đường ở Ấn Độ tính theo IRC: - ở Ấn Độ, theo quy tắc và hướng dẫn của Đại hội Đường Ấn Độ (IRC), chiều rộng vai lý tưởng và tiêu chuẩn của đường phải là 4,6 m và chiều rộng tối thiểu là khoảng 2,5 m ở cả hai bên. lề đườngĐọC Thêm

Chiều rộng tiêu chuẩn của đường | Chiều rộng làn đường tiêu chuẩn

Chiều rộng tiêu chuẩn của đường: - theo tiêu chuẩn hiện hành cho chiều rộng của đường một làn hoặc vỉa hè rộng từ 2,75 đến 4,6m (9 đến 15 feet)ĐọC Thêm

Chiều rộng đường làng ở Ấn Độ theo IRC

Chiều rộng đường làng theo IRC: - ở Ấn Độ, theo quy định và hướng dẫn của IRC, tối thiểu / tiêu chuẩn cho chiều rộng đường làng là 3m và 3,75 m đối với ODR

ĐọC Thêm

Chiều rộng của quốc lộ ở Ấn Độ theo IRC

ở Ấn Độ, theo các quy tắc và hướng dẫn của Đại hội Đường Ấn Độ (IRC), chiều rộng hoặc quyền ưu tiên (RoW) của quốc lộ ở Ấn Độ rộng từ 30m đến 75m.

ĐọC Thêm

Chiều rộng của Quyền của Con đường (RoW) ở Ấn Độ theo IRC

ở Ấn Độ, theo các quy tắc và hướng dẫn của Đại hội Đường Ấn Độ (IRC), chiều rộng lý tưởng và tiêu chuẩn của lề đường (RoW) cho quốc lộ và quốc lộ tiểu bang phải rộng 45 mét

ĐọC Thêm