đo đạc đất đai

Đơn vị đo lường đất đai Kattha dismil và Acre

Đơn vị đo lường đất đai Kattha dismil và mẫu Anh và cũng biết cách các đơn vị đo lường này chuyển đổi thành một đơn vị khác - đơn vị đo lường đất đai là gì Kattha dismil

ĐọC Thêm

Bigha Acre và Hectare là gì và giá trị của chúng tính bằng foot vuông

Bigha acre và hecta là gì và giá trị của chúng tính theo foot vuông và yard vuông và hệ thống đơn vị đo lường đất đai cũ là bao nhiêu foot vuông trong 1 Bigha

ĐọC Thêm

FSI hoặc FAR- chỉ số không gian sàn là gì và giá trị của nó

FSI hoặc FAR là gì - chỉ số không gian sàn và giá trị của nó và lợi thế của hệ thống FSI trong tập đoàn thành phố của các thành phố và thị trấn khác nhau và giá trị của nóĐọC Thêm

Đơn vị đo diện tích đất từ ​​mẫu Anh sang mét vuông là gì

Mẫu Anh sang mét vuông Đơn vị đo đất là mẫu Anh là Đơn vị đo lường đất đai quốc tế được sử dụng hầu hết ở Hoa KỳĐọC Thêm

1 Bigha bằng bao nhiêu bộ vuông ở Assam

1 Bigha bằng bao nhiêu feet vuông ở Assam và Bigha sang sq ft ở Assam, trong Assam đơn vị đo lường đất đai là Lessa, Katha và bigha

ĐọC Thêm1 Kattha tính bằng mét vuông ở Bihar và Jharkhand

1 Kattha theo foot vuông ở Bihar và Jharkhand nằm trong khoảng từ 720 sq ft đến 2000 sq ft, bao nhiêu foot vuông ở Katha ở Bihar và Jharkhand, cotah

ĐọC Thêm

1 Bigha = sq feet trong phép đo đất ở Rajasthan Jaipur

1 Bigha = sq feet trong phép đo đất ở Rajasthan Jaipur, biết về đơn vị đo lường đất ở Rajasthan Acre, Bigha, hecta, sq feet & mét vuông và quy đổiĐọC Thêm

1 Bigha bằng mẫu Anh | đơn vị đo đất ở Ấn Độ

1 Bigha bằng mẫu Anh | đơn vị đo đất ở bang Ấn Độ ở UP, Punjab, Haryana, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand, Gujarat & Madhya PradeshĐọC Thêm

1 Mẫu Anh sang Bigha trong phép đo đất Bihar Patna

1 mẫu Anh đến Bigha ở Bihar Patna đo đất, 1 mẫu Anh = 1,6 Bigha ở Bihar và Jharkhand & 1 katha = 1361 sq ft ở Bihar & 1 katha = dismil ở BiharĐọC Thêm

1 katha = sq ft trong đo đất jharkhand Ranchi

1 katha = sq ft ở jharkhand Đo đất Ranchi và đo đất ở Jharkhand Ranchi Deoghar Palamu 1 katha thay đổi từ 720 sq ft đến 1743 sq ft

ĐọC Thêm

1 Marla thành foot vuông ở Punjab, Haryana, Himachal Pradesh

1 Marla thành foot vuông ở Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, có 272,25 sq ft trong 1 marla hoặc 30,25 mét vuông, lô 1marla là 272,25 sqft

ĐọC Thêm

1 Katha = sq ft trong phép đo đất Bihar Patna

1 Katha = sq ft trong phép đo đất ở Bihar Patna, giá trị của 1 katha tương đương với phép đo đất từ ​​750 sq ft đến 2000 sq ft ở vùng Bihar Patna

ĐọC Thêm

1 Dhur bằng foot vuông trong phép đo đất ở Bihar

1 Dhur bằng feet vuông trong phép đo đất ở Bihar, dhurki Dhur là đơn vị nhỏ hơn không tiêu chuẩn được sử dụng để đo đất ở các vùng nông thôn

ĐọC Thêm

Bigha | mẫu Anh | hecta - đơn vị đo đất

Bigha | mẫu Anh | hecta - đơn vị đo lường đất 1 hecta = 3,986 bigha và 1 acre = 1,613 bigha và 1 hecta = 2,471 acre

ĐọC Thêm

chuyển đổi từ mẫu sang mẫu Anh | acre & dismil

Làm thế nào để chuyển đổi từ dismil sang mẫu Anh, mẫu Anh là đơn vị đo lường đất đai, chúng ta biết rằng một mẫu Anh bằng 100 Eroil, và mẫu Anh là đơn vị đo đất quốc tế

ĐọC Thêm

Bao nhiêu một mẫu Anh sang foot vuông | Dặm sang sq ft

Bao nhiêu một mẫu Anh theo bộ vuông & Dặm Anh sang sq ft, nói chung có 43560 sq ft trong một mẫu đất tương đương 4840 sq yd hoặc 4047m2

ĐọC Thêm

Đo đạc đất đai ở Bihar - Bigha, Katha và Acre

1 bigha sang katha trong bihar-Đơn vị đo đất Bigha và đơn vị đo đất ở Bihar là Lagga dhurki, dhur, katha và bigha acre, 1 bigha là 20 katha

ĐọC Thêm

Chuỗi đơn vị đo lường đất đai dài hàng dặm và km

Đơn vị đo đất là gì Yard fur dài chuỗi dặm và km và hệ số chuyển đổi của nó và cũng biết về mối tương quan của các đơn vị đo đất này

ĐọC Thêm

mối quan hệ giữa biswa, bigha, acre và hecta trong UP

quan hệ giữa biswa, bigha, acre và hecta tính theo đơn vị đo lường đất ở Uttar Pradesh là biswa và bigha và 20 biswa trong 1 bigha

ĐọC Thêm

chuyển muội sang inch và muội sang mm | muội than | inch

Chuyển đổi từ muội sang inch và từ inch sang muội, một muội tính bằng mm và nó là hệ đơn vị đo lường Anh được thợ mộc sử dụng để đo lường trong dây chuyền xây dựng

ĐọC Thêm