cửa

Mở thô cho cửa kiểu Pháp 72″, 60″ & 48 inch

Để tính kích thước lỗ mở thô chính xác cho cửa kiểu Pháp hoặc cửa đôi, hãy đo kích thước từng cửa, nhân số đó với 2 và thêm 2 inch, sẽ cho tổng chiều rộng của lỗ mở thô và chiều cao của lỗ mở thô, bạn chỉ cần cộng 2 1/2 ' đến độ cao của cửa.

ĐọC Thêm