Chiều rộng của quốc lộ ở Ấn Độ theo IRC

Chiều rộng của quốc lộ ở Ấn Độ theo IRC | lộ giới 2 làn xe | bề rộng quốc lộ 3 làn xe | lộ giới 4 làn xe | lộ giới 6 làn xe | lộ giới 8 làn xe.

Đường quốc lộ ở Ấn Độ là một mạng lưới đường 2 làn, 4 làn, 6 làn, 8 làn thuộc sở hữu của Bộ Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc và được quản lý bởi chính quyền Trung ương và tiểu bang. Nó được xây dựng và quản lý bởi Cơ quan Đường cao tốc Quốc gia Ấn Độ (NHAI), Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đường cao tốc Quốc gia (NHIDCL), và các cơ quan công trình công cộng (NKT) của chính quyền các bang.

NHAI và NHIDCL là các cơ quan đầu mối của Chính phủ Ấn Độ chịu trách nhiệm xây dựng, nâng cấp và bảo trì hầu hết mạng lưới đường cao tốc. NHAI thường sử dụng mô hình hợp tác công tư để phát triển và bảo trì Đường cao tốc và thu phí. Quốc lộ chiếm khoảng 2,7% tổng mạng lưới đường bộ của Ấn Độ nhưng thực hiện khoảng 40% giao thông đường bộ.

Phần lớn đường cao tốc hiện tại là đường 2 làn đến 4 làn (2 làn theo hướng Đông), mặc dù phần lớn trong số này đang được mở rộng thành đường 4 làn, 6 làn, 8 làn. Các đường tránh đã được xây dựng xung quanh các thị trấn và thành phố lớn hơn để cung cấp các tuyến đường giao thông trên đường cao tốc không bị gián đoạn.

Trong bài viết này, chúng ta biết về chiều rộng của đường quốc lộ 2 làn, 3 làn, 4 làn, 6 làn và 8 làn ở Ấn Độ theo các quy tắc và hướng dẫn của IRC. Và cũng biết về chiều rộng của phần đường, lề đường, lòng đường, dải phân cách, lề đường và bên phải của nó.  Chiều rộng của quốc lộ ở Ấn Độ theo IRC
Chiều rộng của quốc lộ ở Ấn Độ theo IRC

Tại Ấn Độ, bộ phận xây dựng đường bộ đã thành lập Đại hội Đường Ấn Độ (IRC). Đại hội Đường bộ Ấn Độ (IRC) là Cơ quan cấp cao của các kỹ sư đường cao tốc trong nước đưa ra các hướng dẫn, quy tắc và quy định của một số loại đường thu hẹp. Nó được cập nhật nhiều lần với các hướng dẫn mới. Tại Ấn Độ, tất cả các vấn đề liên quan đến thiết kế và cấu trúc hình học đều được xử lý theo IRC (Đại hội Đường Ấn Độ).

Chiều rộng của quốc lộ ở Ấn Độ theo IRC

ở Ấn Độ, theo các quy tắc và hướng dẫn của Đại hội Đường Ấn Độ (IRC), chiều rộng hoặc quyền ưu tiên (RoW) của quốc lộ ở Ấn Độ rộng từ 30m đến 75m. Lộ giới 30m cho 2 làn xe, rộng 45m cho 4 làn, 60m cho 6 làn và 75m cho 8 làn, bao gồm cả lòng đường + các nhu cầu cần thiết khác + phần mở rộng trong tương lai. Đây là chiều rộng tiêu chuẩn lý tưởng, đáng mơ ước của Quốc lộ. Tuy nhiên, chiều rộng thực tế của chúng thay đổi theo thiết kế hình học của Công trình đường cao tốc và tùy thuộc vào tình trạng sẵn có đất và điều kiện kinh tế.Diện tích đất được thu hồi cho con đường dọc theo hướng tuyến của nó được gọi là bên phải đường (RoW). Điều này bao gồm chiều rộng lòng đường + các nhu cầu cần thiết khác + phần mở rộng trong tương lai. Chiều rộng của hệ thống hoặc lòng đường bao gồm chiều rộng của đường + chiều rộng của vai lát + chiều rộng của vai không được lát. Các nhu cầu cần thiết khác là Sử dụng lề đường để đậu xe đạp Lối đi bộ, hệ thống thoát nước và trạm dừng xe buýt. Việc mở rộng quốc lộ trong tương lai sẽ được yêu cầu do lưu lượng giao thông đường bộ ngày càng tăng.

Chiều rộng một làn xe rộng 3,5m đối với lòng đường, chiều rộng vai tối đa khoảng 4,6m và tối thiểu 2,5m, chiều rộng dải phân cách rộng từ 5m đến 7m, các không gian khác sử dụng làm bãi đậu xe, lối đi bộ, điểm dừng xe buýt, chỗ ở của xe dừng, làn đường thoát nước và dịch vụ cùng với việc thay đổi và mở rộng trong tương lai.

Chiều rộng Quốc lộ 2 làn xe theo IRC : -Ở Ấn Độ, theo quy tắc & hướng dẫn của Đại hội Đường Ấn Độ (IRC), toàn bộ quyền đường của quốc lộ ở Ấn Độ rộng khoảng 30m (100 feet) cho Đường hai làn. Điều này bao gồm chiều rộng 12m đối với lòng đường hoặc khu vực xây dựng bao gồm chiều rộng 2 làn xe rộng khoảng 7m và lề đường trải nhựa rộng 2,5m và phần còn lại khoảng 18m sẽ được sử dụng để mở rộng và phát triển các công trình đường cao tốc trong tương lai. Con số này có thể rất nhỏ so với thiết kế hình học của Kỹ thuật đường cao tốc và thu hồi đất.Chiều rộng của Quốc lộ 3 làn xe theo IRC : -Ở Ấn Độ, theo các quy tắc và hướng dẫn của Đại hội Đường Ấn Độ (IRC), toàn bộ quyền đường của quốc lộ ở Ấn Độ rộng khoảng 30m (100 feet) đối với Đường 3 làn. Điều này bao gồm chiều rộng 16m đối với lòng đường hoặc khu vực xây dựng gồm 3 làn xe rộng khoảng 10,5m và lề trải nhựa rộng 2,75m và phần còn lại khoảng 14m sẽ được sử dụng để mở rộng và phát triển các công trình đường cao tốc trong tương lai.

Chiều rộng của Quốc lộ 4 làn xe theo IRC : -Ở Ấn Độ, theo các quy tắc và hướng dẫn của Đại hội Đường Ấn Độ (IRC), toàn bộ quyền đường của quốc lộ ở Ấn Độ rộng khoảng 45m (150 feet) đối với Đường 4 làn. Điều này bao gồm chiều rộng 27m đối với lòng đường hoặc khu vực xây dựng gồm 4 làn xe rộng khoảng 14m, dải phân cách rộng 5m cùng với lề đường, chiều rộng vai trải nhựa rộng 4m và phần còn lại khoảng 18m sẽ được sử dụng để mở rộng và phát triển trong tương lai Các cơ sở đường cao tốc.

Chiều rộng Quốc lộ 6 làn xe theo IRC : -Ở Ấn Độ, theo quy tắc & hướng dẫn của Đại hội Đường Ấn Độ (IRC), toàn bộ quyền đường của quốc lộ ở Ấn Độ rộng khoảng 60m (200 feet) đối với Đường 6 làn. Điều này bao gồm chiều rộng 33m đối với lòng đường hoặc khu vực xây dựng gồm 6 làn xe rộng khoảng 21m, dải phân cách rộng 5m cùng với lề đường, lề đường trải nhựa rộng 3,5m và phần còn lại khoảng 27m sẽ được sử dụng để mở rộng và phát triển trong tương lai của các cơ sở Đường cao tốc.Chiều rộng của Quốc lộ 8 làn xe theo IRC : -Ở Ấn Độ, theo quy tắc & hướng dẫn của Đại hội Đường Ấn Độ (IRC), toàn bộ quyền đường của quốc lộ ở Ấn Độ rộng khoảng 75m (250 feet) đối với Đường 8 làn. Điều này bao gồm chiều rộng 44m cho lòng đường hoặc khu vực xây dựng bao gồm 8 làn xe rộng khoảng 28m, dải phân cách rộng 7m cùng với lề đường, lề đường trải nhựa rộng 4,5m và phần còn lại khoảng 31m sẽ được sử dụng để mở rộng và phát triển trong tương lai của các cơ sở Đường cao tốc.

Các bài viết quan trọng hơn: -

  1. Chiều rộng đường 3 làn xe ở Ấn Độ theo IRC
  2. Chiều rộng đường ở Ấn Độ theo IRC
  3. Giá trị độ dài đường ở Ấn Độ theo IRC
  4. Chiều rộng tiêu chuẩn của đường | Chiều rộng làn đường tiêu chuẩn
  5. Chiều rộng vai của đường ở Ấn Độ theo IRC